Marija Angeliva - 031 92 11 17

info@visuellcoaching.se

Bildtolkningsmetoden

mindfullnessBildtolkningsmetoden har en kognitiv inriktning och är unik i Sverige. Den finns ännu inte i gängse konst- och bildterapiutbildningar. Att tolka en bild handlar om att plocka sönder den och analysera den in i minsta detalj ur olika synvinklar och från olika läror (C.G. Jung bl a) symboliskt försöka förstå vad varje liten detalj kan stå för. Detta görs i en dialog med klienten där klienten själv styr det fortsatta arbetet. Bilden plockas sedan ihop till en helhet igen och betraktas även ur ett helhetsperspektiv. Varje bild bearbetas tillsammans med tidigare och senare gjorda bilder. De sätts också in i ett större sammanhang t ex hur den här personen lever, känslor, funderingar, värderingar, längtan, önskningar och mål bl a. Klienten får hjälp att se sig själv såsom i en spegel och därifrån inspirera sig själv att göra egna positiva förändringar.

Den som lärt sig att tolka/översätta en bild behärskar ett helt nytt språk som få i Sverige eller övriga världen idag kan tolka. En helt ny värld öppnar sig för en bildtolkare. Man får tillträde till en kunskap som annars ligger fördold i det undermedvetna.

Där det verbala språket inte räcker till talar bilden sitt eget språk. Precis som i våra drömmar är det undermedvetna som talar till oss genom symboliska bilder.

Människor som av olika anledningar inte har ett tillräckligt ordförråd talar direkt till bildtolkaren genom en snabbt målad bild. Likaså förståndshandikappade, invandrare, krigsdrabbade samt andra människor som upplevt traumatiska tillstånd eller haft dramatiska upplevelser.

Genom att behärska det målade språket kommet direkt ur människans innersta väsen kan vi komma åt många problem, börja nysta i olika trådar och finna lösningar och svar, till och med på problem som ännu ej brutit ut, till exempel hos ett barn med starka personlighetsstörningar.

Medvetenhet, inspiration och handling är vägen till dina mål.

Kärlek till dig du unika människa.

Marija Izabella Angeliva

Mina Citat

visuell

" Alla problem är relativa.."

" Jag kan, Jag vill och Jag skall! ."

" Gå in i ditt inre och ta fram det som stoppar dig. Sedan kan du gå vidare."

Copyright © 2010 - Visuell Coaching & GiG Design Reg.nr. 4.80155FA