Marija Angeliva - 031 92 11 17

info@visuellcoaching.se

Mindfulness

mindfullnessBegreppet mindfulness eller medveten närvaro kommer ursprungligen från Buddhismen, där mindfulness (pali: sati) är en del av den åttafaldiga vägen och odlas som en nyckelkomponent i meditation och sinnesnärvaro. Från 1990-talet och framåt har begreppet lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering, till exempel av amerikanen Jon Kabat-Zinn (1994).

Mindfulness handlar om att leva mer närvarande i nuet, och se saker och ting som de är. Det handlar om att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro och icke-dömande. Det är inte en metod, utan snarare handlar det om ett förhållningssätt som följer med människor i livets olika arenor. Allt ifrån kognitiv beteendeterapi, meditation och filosofiska forum, till kurser som handlar om självkännedom, ledarskapsutveckling och konflikthantering har anammat dessa tankar.

Det finns några centrala metoder som jag använder inom mindfulness:

  • Andningsankaret (att betrakta andningen påstås ge en samlande och fokuserande effekt, lugna sinnet och göra människor mer närvarande)

  • Mindful Meditation (används för att stilla tankarna och fokusera)

  • Visuella meditationer där man lever sig in i olika sammanhang

  • Formeln SOAL (Stanna upp, Observera, Acceptera, Låt gå)

 

Medvetenhet, inspiration och handling är vägen till dina mål.

Kärlek till dig du unika människa.

Marija Izabella Angeliva

Mina Citat

visuell

" Alla problem är relativa.."

" Jag kan, Jag vill och Jag skall! ."

" Gå in i ditt inre och ta fram det som stoppar dig. Sedan kan du gå vidare."

Copyright © 2010 - Visuell Coaching & GiG Design Reg.nr. 4.80155FA