Marija Angeliva - 031 92 11 17

info@visuellcoaching.se

Psykometri

psykometriPsykometri betyder själsmätning. Används av medier som säger att föremål kommer ihåg sin historia. Genom att hålla i föremålet kan medierna uppfatta föremålets historia och dessa olika ägare. Detta är en form av retrokognition.
Psykometri är förmågan att fånga upp information genom fysiska objekt. Denna förmåga är inte ovanlig och anses av forskare vara en form av klärvoajans. Man kan få intryck direkt från den person som det specifika föremålet tillhör eller har tillhört (genom telepati), eller genom klärvoajans fånga upp förgångna eller nuvarande händelser förknippade med föremålet och dess ägare.
I mina kurser jobbar vi med olika övningar för att öva upp denna förmåga. Vissa har jätte lätt för det andra behöver tid. Även här handlar det om att använda sin intuition som informationskälla. Övningarna är jätte roliga och givande på olika sett.
En övning som vi använder är att vi skriver våra namn på olika lappar och håller dem i händerna en stund. Sedan lägger vi de i en korg och slumpvis drar en lapp som vi sedan känner in. Vi känner in vem det är vi håller i handen. Vi beskriver personen, känslan av vem det kan vara osv.

Medvetenhet, inspiration och handling är vägen till dina mål.

Kärlek till dig du unika människa.

Marija Izabella Angeliva

Mina Citat

visuell

" Alla problem är relativa.."

" Jag kan, Jag vill och Jag skall! ."

" Gå in i ditt inre och ta fram det som stoppar dig. Sedan kan du gå vidare."

Copyright © 2010 - Visuell Coaching & GiG Design Reg.nr. 4.80155FA