Marija Angeliva - 031 92 11 17

info@visuellcoaching.se

Visualisering

innebär ett åskådliggörande av komplexa, flerdimensionella, sammanhang genom uttryckssätt som anpassats för människans synsinnen.

Visualisering kan ske genom bilder, diagram och animeringar.

Människans har en fantastisk förmåga att avläsa bilder. Visualisering hjälper oss att överblicka och tolka stora mängder information. Forskningsprogrammet med just namnet Visualisering har som syfte att stimulera och utveckla visualiseringsteknik.


visualJag gör vägledda visualiseringsövningar där du möter dig själv i olika perspektiv. I nuet, vad händer just nu i olika sammanhang. I framtiden, var du vill vara och vem du vill vara. Ibland gör vi även tidigare liv visualiseringar där du i dina tankar med min vägledning skapar dig en bild av vem och var du har varit för att se vad du möjligtvis kan ha med dig i detta liv som du nu kan släppa taget av.
Även här använder du din intuition, källan som är ditt högre jag. I dag kan intuitionen kallas för Guide, Andlig vägledare, Ängel, Gud, Jesus, Buddha mm. Men vad det handlar om är ditt högsta jag som är du själv. Då allt är ett så är du med din Intuition (Vägledare). Jag själv kallar det vägledare. Jag har visuellt format min vägledare. Jag vet att jag har levt flera liv och jag vet att jag har varit olika personligheter. Min informationskälla, intuition kommer ifrån andevärlden (min vägledare). Andevärlden är ett med oss. Det finns ingen separation. När man har accepterat, förstått och övat upp detta är det en sann befrielse. Man vet vem man är, var man kommer ifrån och vart man är på väg.

Varför skall du göra detta?

Det högsta goda (Gud) Vill att du skall vara lycklig. Vill du vara lycklig? Vill du leva ett fritt liv, utan skuggor, ångest, ilska, smärtor, fasader, fel val i livet mm? I så fall är det dags att du tar reda på vem du är. Genom visuella övningar kan du snart ta fram ditt sanna jag som redan finns inom dig och väntar på att komma fram.

Medvetenhet, inspiration och handling är vägen till dina mål.

Kärlek till dig du unika människa.

Marija Izabella Angeliva

Mina Citat

visuell

" Alla problem är relativa.."

" Jag kan, Jag vill och Jag skall! ."

" Gå in i ditt inre och ta fram det som stoppar dig. Sedan kan du gå vidare."

Copyright © 2010 - Visuell Coaching & GiG Design Reg.nr. 4.80155FA